اطلاعیه ها - آرشیو

جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف در سالن شهید باهنر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تحت عنوان «دو معنویت در ادبیات فارسی» برگزار گردید .

جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف در سالن شهید باهنر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تحت عنوان «دو معنویت در ادبیات فارسی» برگزار گردید .

جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف در سالن شهید باهنر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تحت عنوان «دو معنویت در ادبیات فارسی» برگزار گردید .

ادامه مطلب