اطلاعیه ها - آرشیو

لوح سپاس و تندیس تجلیل از دستگاه اجرایی برتر هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۹۶ به دکتر بهروز میرزا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تعلق گرفت

لوح سپاس و تندیس تجلیل از دستگاه اجرایی برتر هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۹۶ به دکتر بهروز میرزا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تعلق گرفت

لوح سپاس و تندیس تجلیل از دستگاه اجرایی برتر هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال ۹۶ به دکتر بهروز میرزا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تعلق گرفت

ادامه مطلب