اطلاعیه ها

مدرسه عالی مهارت جوش واحد کرج افتتاح شد
با حضور دکتر بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسه عالی مهارت جوش واحد کرج افتتاح شد

با حضور دکتر سیدمحمد بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی در دانشکده عالی مهارت و کارآفرینی واحد کرج آیین افتتاح دبیرستان دوره اول و مدرسه عالی مهارت جوش برگزار شد.

ادامه مطلب