اطلاعیه ها

چگونگی برگزاری کلاسها در مهرماه سال جاری براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود
در بازدید دکتر علمایی از دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

چگونگی برگزاری کلاسها در مهرماه سال جاری براساس تصمیمات ستاد ملی کرونا خواهد بود

جلسه ی شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز با حضور دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی در سالن شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد .

ادامه مطلب
با حضور رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران

بستر تعاملات علمی مشترک و پذیرش دانشجویان عراقی در واحد کرج ایجاد خواهد شد

در جلسه ای با حضور دکتر امجد حمید المظفر رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران، دکتر عباس گنجی قائم مقام معاونت بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص تفاهم پذیرش دانشجو از کشور عراق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

ادامه مطلب
با حضور رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران

بستر تعاملات علمی مشترک و پذیرش دانشجویان عراقی در واحد کرج ایجاد خواهد شد

در جلسه ای با حضور دکتر امجد حمید المظفر رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران، دکتر عباس گنجی قائم مقام معاونت بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و جمعی از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص تفاهم پذیرش دانشجو از کشور عراق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

ادامه مطلب