معرفی گروه معارف

مدیران اسبق گروه معارف:

 

1- جناب آقای ابوالفضل دیباجی

2- حناب آقای بهمن خویی زاده

3- حناب آقای دکتر سید غنی افتخاری

4- سرکار خانم سوسن عرب بهمنی (رزومه)

 

سرگروه های دروس معارف اسلامی:

 

جناب آقای دکتر سید غنی افتخاری: سرگروه آموزشی دروس تاریخ و تمدن اسلامی انقلاب اسلامی

جناب آقای دکتر امیرحسین میرزاابوالحسنی: سرگروه آموزشی دروس اندیشه اسلامی 1 و 2

جناب آقای احمد شفازاده: سرگروه آموزشی دروس تفسیر موضوعی قرآن کریم - تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سرکار خانم پروین شناسوند: سرگروه آموزشی دروس اخلاق اسلامی، دانش خانواده و جمعیت و وصایای امام خمینی(ره)

حناب آقای محمد رضا نامی: سرگروه آموزشی درس دفاع مقدس

 

کارشناس گروه:

سرکار خانم بهناز سادات مجید پور طهرانی