فصلنامه ها

فصلنامه هایی که توسط معاونت محترم اساتید قم منتشر می گردد و به صورت اشتراک به گروه های معارف سراسر کشور ارسال می گردد عبارتند از

 

اندیشه نوین دینی

پژوهش نامه اخلاق

مطالعات انقلاب اسلامی 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

مطالعات تفسیری

 

این فصلنامه ها آماده پذیرش و چاپ مقالات اساتید معارف می باشند

همکاران علاقه مند به امر پژوهش و مقاله نویسی حهت مشاوره به حناب آقای دکتر محمد حسن سراج صادقی مراجعه نمایند.(حضور: یکشنبه ها ساعت 14 در دفتر گروه معارف)