کارگاه ها

1- کارگاه «دانش خانواده و جمعیت» در مشهد مقدس با حضور جمعی از اساتید گروه معارف کرج  در روزهای 28 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار شد.

2- کارگاه «شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی» ویژه اعضای هیأت علمی در دانشگاه خوارزمی روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ خرداد برگزار شد.

3- کارگاه استانی «اقتصاد مقاومتی» ویژه اساتید معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه 9 خرداد از ساعت 8 تا 13 برگزار شد.

 شهریور ماه برگزار شد.

4- کارگاه «ضیافت اندیشه استادان» توسط دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد کرج در روزهای 13 تا 17 شهریور ماه برگزار شد.